Historie Cestičky

Cestička okolo Frýdku – je nejen písnička, ale 12 let bylo také kolečko přátel CB a nejen z Frýdku.

Historie a vývoj:
V létě 1999 mě napadlo udělat kolečko, na kterém by se lidé pozdravili, popřáli si, řekli nějakou novinu nebo zajímavost apod. Podnětem bylo, že jsou v okolí vysílána různá taková kolečka např. Podbeskydské, Valašsko-Lašské, Kotlík Trnky brnky atd. Řekl jsem si, proč by podobné kolečko nemohl mít i Frýdek-Místek. Vždyť sibíčkářů je ve městě i nejbližším okolí dost početná skupina.

Na scukáčku v Ještěru v Místku v září 1999 jsem se dohodl na zahájení vysílání a spolupráci v moderování s Milanem Riviera Místek. Znělkou kolečka se stala známá slezská polka Okolo Frýdku cestička. CD s touto písničkou obstaral Petr Avion Místek a já jsem si ji od něho nahrál na kazetu. Odtud byla v letech 1999 a 2000 spouštěna do éteru. Později jsem tuto znělku nahrál do PC, odkud je nyní vysílána. Také název vzniklého kolečka je obdobou názvu této písničky.
Od počátků vysílání jsme moderování prováděli střídavě s Milanem Riviera Místek. 29.4.2000 zanechal moderování Milan Riviera Místek, takže o té doby jsem vedl „Cestičku okolo Frýdku“ sám. Výjimkou bylo období mé absence, kdy mne v moderování zastoupili Petr Frýdek, Alan a Evik Riviera Místek, MateS FM Místek, Rarach Poruba a Pavla Hokej Frýdek.

První vysílání Cestičky okolo Frýdku se uskutečnilo v neděli 3.10.1999 v 8,00 hod. Od tohoto dne probíhalo pravidelně 1x týdně na kanále C-20 na frekvenci 27,205 MHz. Od 8.1.2000 jsme z více důvodů přešli na vysílání večer v čase od 20,00 hodin s plánovaným koncem ve 21,00 hodin. Konec byl v roce 2005 posunut pro velký počet účastníků na 22,00 hod, ten však býval ještě posunut na pozdější dobu podle počtu dalších přihlášených účastníků v době plánovaného konce. V zimním období od 1.10. do 31.3. bylo vysílání v sobotu, v letním období od 1.4. do 30.9. potom v neděli. Od roku 2003 bylo vysílání již stále jen v neděli.
Od 24.února 2008 byla po celý rok 2008 Cestička okolo Frýdku vysílána společně s loni zaniklým Valašsko-Lašským kolečkem i ráno se začátkem v 6,30 hod a plánovaným koncem v 8,00 hod.

  • V roce 2009 bylo vysílání každou neděli večer od 20-22 hod, a 1x měsíčně i ráno od 7,00 do 10 hod.
  • V roce 2010 bylo vysílání každou neděli večer od 20-22 hod, 1x měsíčně celý den od 6,30 do 22 hod soutěžně do CB ligy a ještě 1x měsíčně i ráno od 6,30 do 10 hod pro aktivitu.
  • V roce 2011 bylo vysílání celkem 40x každou neděli večer od 20-22 hod, a někdy i ráno od 7,00 do 10 hod.

V neděli 02.10.2011 bylo poslední a přesně po 12 letech vysílání Cestičky okolo Frýdku tímto zcela skončilo z důvodu mé změny QTH a mého přestěhování 1.10.2011 do Bašky. Tím i volačku měním z Franta Hokej Frýdek na novou volačku Franta Hokej Baška.
V únoru 2003 byly vytvořeny internetové stránky „Cestičky okolo Frýdku“, které programově připravil Martin Místek (změnil volačku na MateS FM). Na webový server byly umístěny 4.3.2003, kde si je může každý prohlédnout. Aktualizaci jsem prováděl dle možností ihned v následujícím dnu po každém vysílání.