Účast v CB lize

Česká CB liga:
Protože byla Cestička pravidelně každý týden s velkou účastí, dal mi MateS FM podnět k přihlášení tohoto kolečka do České CB ligy 2008 kategorie Single. Za každý měsíc byl zaslán deník z celodenního kolečka v daném měsíci. V letech 2009 a 2010 byly rovněž deníky s účastí zasílány do České CB ligy kategorie Single.

Rekordem je 268 účastníků dne 21.03.2010.
Těm, kteří se zúčastnili vícekrát v průběhu celodenního kolečka, se do statistiky účasti započítávala pouze 1 účast.

V roce 2008 se Cestička okolo Frýdku celkově umístila na 11. místě ze 16 soutěžících, kategorii single skončila na 5. místě.
V roce 2009 se Cestička okolo Frýdku celkově umístila na 8. místě ze 14 soutěžících, kategorii single skončila na 4. místě.
V roce 2010 se Cestička okolo Frýdku celkově umístila na 7. místě ze 12 soutěžících, v kategorii single skončila na 3. místě.