Vysílání

Průběh kolečka byl takový, že po zahajovací znělce a přivítání bylo v úvodu vysílacího času vždy pamatováno na naše oslavence, tj. na ty, kteří v uplynulém týdnu nebo od posledního vysílání, měli jmeniny nebo narozeniny, pokud nám to o nich bylo známo. Po blahopřání slovem i písničkou přišla trocha informací o dění na CB pásmu a kolečko začalo.

Vyhodnocování:
Byla vedena přesná evidence všech účastníků na každém kolečku. Do účastí byli od počátku vysílání započítávaní jak přihlášení, tak i moderátoři – všichni byli počítáni do celkového počtu jako účastníci „šlapání“ Cestičky Okolo Frýdku.

Po uplynutí každého roku byli vyhodnoceni a oceněni diplomem a věcnou odměnou 3 účastníci s nejvyšším počtem účastí. Mimo toto bylo dalším vyhodnocením a odměněním Liga nejlepších.

[table “3” not found /]