Liga nejlepších

Po celou dobu vysílání byla vedena přesná evidence všech účastníků na každém kolečku.
Do účastí byli od počátku vysílání započítávaní jak přihlášení, tak i moderátoři – všichni byli počítáni do celkového počtu jako účastníci „šlapání“ Cestičky Okolo Frýdku (CoF).

Po uplynutí každého roku byli vyhodnoceni a oceněni diplomem a věcnou odměnou 3 účastníci s nejvyšším počtem účastí. Mimo toto bylo dalším vyhodnocením a odměněním Liga nejlepších.

Ke dni 02.10.2011 má:

  • Liga 100 má 127 členů. Zde jsou zařazeni účastníci, kteří dosáhli 100 účastí na CoF.
  • Extraliga 200 má 69 členů. Zde jsou zařazeni účastníci, kteří dosáhli 200 účastí na CoF.
  • Interliga 300 má 35 členů. Zde jsou zařazeni účastníci, kteří dosáhli 300 účastí na CoF.
  • Euroliga 400 má 14 členů. Zde jsou zařazeni účastníci, kteří dosáhli 400 účastí na CoF.
  • Worldliga 500 má 6 členů. Zde jsou zařazeni účastníci, kteří dosáhli 500 účastí na CoF.
  • Superliga 600 má 3 členy. Zde jsou zařazeni účastníci, kteří dosáhli 600 účastí na CoF.