Pravidla užívání veřejných profilů webu pe33.cz

Veřejný internetový profil na našem webu pe33.cz si můžeš založit zcela zdarma. Je předurčen zájemcům a hobby nadšencům z oborů radiotechniky, zájmového vysílání na občanských pásmech, fandům horské turistiky a všem podobně zaměřeným lidem, jako jsou tvůrci tohoto webu.

Každý uživatel založením profilu stvrzuje, že jsi přečetl tyto pravidla a že je bude na tomto serveru v plném rozsahu dodržovat. Zároveň při registraci udělil souhlas se zpracovýním základních osobních údajů viz. ochrana osobních údajů.

Uživatel může na své profilové stránce a v diskuzích vystavovat texty a fotografie obsahově zaměřené na tématické zmaření webu (radiostanice CB, PMR, HAM a vysílání na pásmech s tím spojených apod.), tyto materiály nesmí porušovat svým obsahem platné právní předpisy a zákony České republiky. Vystavený obsah nesmí být pornografický, urážlivý, pomluvný a všeobecně pohoršující.

Nevhodný obsah profilů bude nekompromisně mazán, včetně mazání celých závadných profilů. Vulgární slova můžou být výjimečně cenzurována. Za samotný obsah profilů zodpovídá ten kdo ho zaregistroval. Pro tento účel jsou při registraci zaznamenány IP adresy registrujících členů.

Profily které nebudou aktivně využívány, můžou být po 12 měsících mazány. Za veškerý nahraný obsah u neaktivních profilů dlouhodobě neručíme.

Uživatel se zavazuje, že veškerá činnost na profilu bude nějak souviset s primárním zaměřením našeho webu a že jej nebude zneužívat k jakékoliv nekalé činnosti!

Nebudeme tolerovat zakládání profilů z důvodů podnikatelské či firemní reklamy – nejsme reklamní server! Náš poskytovaný profil má pouze nabídnout vytvoření osobní vizitky a prostoru pro komunikaci s podobně zaměřenými přáteli.

Soukromé zprávy nesmí být zneužity pro rozesílání hromadného obsahu (nevyžádaného spamu a hromadných reklamních propagací).

Vyhrazujeme si právo na dodatečné doplnění těchto pravidel. Registrovaní členové budou informování o případných změnách soukromou zprávou.

Tvůrce webu pe33.cz (1.3. 2017)

MateS FM